(+48) 68 328 70 00 info@hertznt.pl
icon shape

System antydronowy HAWK stworzony w Polsce, przez polskich inżynierów

Kompleksowy system antydronowy HAWK, który tworzą systemy detekcji aktywnej (radary) i pasywnej (radionamierniki), neutralizatory oraz system obrazowania i alarmowania zagrożenia Hawk C2, został stworzony przez Hertz System. To firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w obszarach projektowania i produkcji systemów bezpieczeństwa, wojskowych systemów teleinformatycznych, systemów nawigacji satelitarnej GPS i projektów kosmicznych. Hertz System jest jedynym polskim producentem wojskowych odbiorników nawigacji satelitarnej wyposażonych w moduły kryptograficzne.

Hertz Systems rozwija własne technologie w Dziale Badań i Rozwoju, w którym pracują inżynierowie z najwyższym poziomem kompetencji. Hertz Systems wyróżnia się bogatym doświadczeniem w realizacji projektów międzynarodowych, m.in. dla NATO, Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencje Kosmicznej oraz Europejskiej Agencji Obrony. Już ponad 2 000 wojskowych odbiorników nawigacji produkcji Hertz funkcjonuje na platformach bojowych NATO. Dzięki akredytacji wydanej przez Security Accreditation Board przy Agencji EUSPA, Hertz Systems może rozwijać technologie Galileo PRS i aktywnie dążyć do produkcji odbiorników PRS w Polsce. Hertz Systems jest partnerem wysokiego zaufania, co potwierdzają m.in. posiadane certyfikaty, koncesje i wdrożone systemy jakości: ISO 9001, AQAP 2110, AQAP 2210, NCAGE.

Nowoczesne technologie

dla ochrony przed nowymi zagrożeniami

Hertz Systems i Hertz New Technologies tworzą razem Grupę Hertz, która projektuje, produkuje i dostarcza kompleksowe rozwiązania związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dla ochrony infrastruktury i obiektów – przed pojawiającymi się zagrożeniami, w szczególności związanymi z postępem cywilizacyjnym i technologicznym. Takim właśnie zagrożeniem są bezzałogowe statki powietrzne (BSP), potocznie nazywane dronami.

Drony mogą być zagrożeniem dla obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury krytycznej (np. elektrowni, rafinerii), dla działalności portów lotniczych i morskich. Wykorzystywane są przez przestępców, szpiegów i terrorystów – do transportu ładunków wybuchowych, narkotyków, broni i innych niebezpiecznych przedmiotów. Dlatego też jednostki wojskowe i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo sektora przemysłowego oraz bezpieczeństwo publiczne są szczególnie zainteresowane zabezpieczeniem skutecznych metod obrony przed atakami ze strony dronów.

W ciągu najbliższych lat wartość globalnego rynku dronowego może wzrosnąć nawet 2-krotnie! Dlatego ważne jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań zabezpieczających przed zagrożeniami BSP.

Kompleksowy system antydronowy HAWK

dla bezpieczeństwa w powietrzu

System HAWK to kompleksowe rozwiązanie odpowiadające na coraz częstsze incydenty związane z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (BSP), którego zadaniem jest wykrycie intruza przed wtargnięciem do strefy chronionej oraz jego skuteczna neutralizacja. Multisensoryczny system oparty o technologie radarowe, radionamierniki, kamery oraz efektory w postaci neutralizatorów czy modułu przejęcia kontroli nad dronem zapewnia skuteczne zabezpieczenie strefy chronionej.

Kompleksowy system składa się z trzech głównych elementów, które mogą działać samodzielnie i niezależnie od siebie. Rozwiązania dostępne są w wersjach: stacjonarnej (odpowiedniej dla ochrony infrastruktury krytycznej), mobilnej (instalowanej na przykład w samochodach typu pick-up) i przenośnej (umożliwiając instalowanie urządzeń w dowolnej lokalizacji).

Poznaj elementy systemu HAWK

Dla rzeczywistej i skutecznej ochrony przed zagrożeniami ze strony BSP, zalecamy wdrożenie  kompletnego rozwiązania HAWK. Dlatego, że system integruje różne technologie detekcji, a wykrycie i neutralizacja zagrożenia odbywa się na podstawie wielu danych dostarczanych przez system sensorów. Istotną cechą HAWK związaną z ochroną antydronową jest zaawansowane zabezpieczeniem przed przejęciem czy hakowaniem systemu oraz architektura, która umożliwia integrację z innymi systemami ochrony i bezpieczeństwa.

Konfiguracja kompletnego systemu antydronowego HAWK projektowane są indywidualnie przez zespół inżynierów Hertz Systems i Hertz New Technologies. Ważnymi parametrami są m.in. rodzaj i umiejscowienie chronionej infrastruktury oraz zasięg strefy ochronnej.

Poznaj unikalne cechy systemu HAWK

MULTISENSORYCZNOŚĆ

System integruje różne technologie detekcji: radary sektorowe, radionamierniki, sensory akustyczne oraz kamery.

FUZJA DANYCH

Algorytmy przetwarzania danych umożliwiające klasyfikację i ciągłe śledzenie wykrytych dronów (jako jeden obiekt) na podstawie otrzymanych informacji z różnorodnych sensorów (radarów, radionamierników i sensorów akustycznych).

BARIERA ANTYSABOTAŻOWA

System posiada zabezpieczenia uniemożliwiające włamanie, przejęcie kontroli, bądź hakowanie.

OTWARTA ARCHITEKTURA

Otwartość systemu na integrację z systemami bezpieczeństwa już działającymi na terenie chronionego obiektu.

Rozwiązania HAWK sprawdzają się tam,

gdzie bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem:

Tworzenie stron www: Data Quest | CMS TYPO3