(+48) 68 328 70 00 info@hertznt.pl

SYSTEM ANTYDRONOWY HAWK Detekcja: radary, radionamierniki i kamery

System antydronowy HAWK tworzą systemy detekcji, neutralizacji oraz system obrazowania i alrmowania Hawk C2. System detekcji tworzą detektory aktywne (radary) i pasywne (radionamierniki), których zadaniem jest wykrycie zagrożenia BSP – czyli bezzałogowego statku powietrznego, potocznie zwanego dronem.

Zaawansowane urządzenia umożliwiają detekcję jeszcze przed strefą ochrony, w zależności od zastosowanej technologii i indywidualnej konfiguracji.

System detekcji HAWK umożliwia wykrycie latającego „intruza” w zasięgu do 5 km od strefy chronionej w oparciu o technologię radarową oraz wykrycie połączenia pomiędzy dronem a operatorem w oparciu o technologię RF.

Zastosowanie technologii radarowej i RF w systemie detekcji antydronowej HAWK pozwala skutecznie chronić infrastrukturę krytyczną, obiekty cywilne i obiekty wojskowe oraz inne strefy ochrony przed zagrożeniem BSP.

icon shape

POZNAJ ELEMENTY DETEKCJI SYSTEMU ANTYDRONOWEGO HAWK

RADAR

DALEKIEGO ZASIĘGU

Radar dalekiego zasięgu to definiowany programowo, wielomisyjny, impulsowy radar dopplerowski 4D AESA przeznaczony do wykrywania bezzałogowych statków powietrznych.

Radar wykrywa drony o niskiej skutecznej powierzchni odbicia (RCS) od 0,001m2.

RADAR DOOKÓLNY 3D

ŚREDNIEGO ZASIĘGU

Radar średniego zasięgu przeznaczony do wykrywania i śledzenia dronów,
z elektronicznie skanowana wiązką. Dzięki zastosowaniu dużej szybkości skanowania, radar ten wykrywa drony poruszające się z minimalną prędkością. Radar posiada zaawansowane algorytmy śledzenia, zapewniające niski wskaźnik fałszywych alarmów oraz może śledzić do 512 obiektów jednocześnie.

RADAR SEKTOROWY 3D

MAŁEGO ZASIĘGU

To unikatowy, wielozadaniowy radar pozwalający na zabezpieczenie obszarów przygranicznych, terenów infrastruktury krytycznej, wykrywania 
i śledzenia niepożądanych BSP (mikro BSP). Poszczególne radary sektorowe mogą zostać połączone w lokalną sieć 
w celu zwiększenia chronionej powierzchni.

RADIONAMIERNIK

(skaner RF)

Służy do wykrycia połączenia pomiędzy dronem a operatorem, co pozwala na wykrycie nie tylko drona, ale również określenie pozycji operatora. 

Rozbudowana biblioteka pozwala na sklasyfikowanie producenta oraz modelu BSP. Radionamiernik posiada wbudowaną i sukcesywnie aktualizowaną bibliotekę zawierającą najnowsze modele dronów.

KAMERY

W pełni zintegrowane z systemem kamery, które w momencie wykrycia intruza automatycznie nakierowują się
na niego, a następnie podążają za nim.

Podgląd z kamer umożliwia identyfikację czy dany obiekt ma podpiętą kontrabandę, ładunki wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty.

Tworzenie stron www: Data Quest | CMS TYPO3