(+48) 68 328 70 00 info@hertznt.pl

SYSTEM ANTYDRONOWY HAWK Neutralizacja: jammery i moduły hakowania

System antydronowy HAWK tworzą systemy detekcji, neutralizacji oraz system obrazowania i alrmowania Hawk C2. System neutralizacji tworzą neutralizatory (jammery), których zadaniem jest wymuszenie lądowania lub odesłanie drona „intruza” w miejsce startu.

System neutralizacji może zostać dodatkowo wyposażony w moduł hakowania, który umożliwia przejęcie kontroli nad dronem i jego bezpieczne lądowanie w wyznaczonej strefie.

Po uruchomieniu neutralizatora i wciśnięciu spustu, urządzenie wysyła sygnał blokujący działanie BSP, przez co bezzałogowy statek powietrzny zostaje całkowicie pozbawiony kontroli ze strony urządzenia sterującego.  Neutralizator dodatkowo blokuje sygnały GNSS wykorzystywane przez drony do pozycjonowania w przestrzeni, w celu powrotu do miejsca startu.  Po zablokowaniu obu sygnałów BSP rozpocznie procedurę lądowania lub zawisu. Neutralizator posiada możliwość odesłania drona do miejsca startu, funkcja ta realizowana jest poprzez zablokowanie jedynie połączenia między dronem a operatorem.

icon shape

POZNAJ ELEMENTY NEUTRALIZACJI SYSTEMU ANTYDRONOWEGO HAWK

NEUTRALIZATOR

RĘCZNY

To wysokiej klasy urządzenie zaprojektowane do blokowania sygnałów sterujących niepożądanym dronem oraz wszelkich sygnałów (również video) przesyłanych do operatora. Jest to urządzenie dedykowane dla służb publicznych i mundurowych, które realizują funkcje ochronne związane z bezpieczeństwem państwa oraz ochroną obiektów strategicznych, w tym lotnisk. Dzięki swojej funkcjonalności, neutralizator może być bezpiecznie wykorzystywany w terenach zabudowanych oraz w obecności ludności cywilnej, nie stwarzając zagrożenia dla osób postronnych.

NEUTRALIZATOR

STACJONARNY

System neutralizacji stacjonarnej z antenami dookólnymi lub kierunkowymi. W pełni zintegrowany z systemami detekcji w celu dokonywania automatycznej lub manualnej neutralizacji wrogich BSP

NEUTRALIZATOR

KIERUNKOWY

Neutralizator kierunkowy na rotorze, w pełni zintegrowany z systemami detekcji w celu dokonywania automatycznej neutralizacji wrogich BSP. Po wykryciu drona zbliżającego się do strefy chronionej, neutralizator automatycznie nakierowuje się na niego i rozpoczyna neutralizację, zgodnie z wcześniej ustalonym scenariuszem: wypchnięcie ze strefy chronionej lub zmuszenie do lądowania.

MODUŁ HAKOWANIA

HAWK

Zaawansowany system, który automatycznie i pasywnie wykrywa, lokalizuje i identyfikuje wrogie drony. Przejmuje nad nimi kontrolę i umożliwia ich bezpieczne lądowanie w wyznaczonej strefie. Daje możliwość przejęcia kontroli nad kilkoma, a nawet kilkunastoma dronami jednocześnie. Moduł hakowania jest rozwiązaniem wykorzystującym niezakłócającą, niekinetyczną technologię, niezależną od pola widzenia, prowadząc po wyznaczonej trasie przechwyconego drona do wybranego punktu.

Tworzenie stron www: Data Quest | CMS TYPO3