(+48) 68 328 70 00 info@hertznt.pl

System antydronowy HAWK Oprogramowanie: system obrazowania i alarmowania C2

Obok systemów detekcji i neutralizacji, ważnym elementem HAWK jest system obrazowania i alarmowania C2. Tworzą go stacja monitorowania z dedykowanym oprogramowaniem.

Hawk C2 to unikatowe w skali światowej oprogramowanie wyposażone w algorytmy fuzji danych i algorytm automatycznego, inteligentnego przydzielania zasobów neutralizacyjnych umożliwiające wiarygodną klasyfikację wykrytego drona jako intruza oraz jego natychmiastową neutralizację przed granicą chronionego obiektu lub rejonu.

System obrazowania i alarmowania C2, na który składa się stacja monitorowania wraz z oprogramowaniem C2, jest odpowiedzialny za analizę oraz wizualizację danych zebranych przez wszystkie elementy systemu antydronowego, które są zainstalowane na obszarze chronionym. To tutaj przetwarzane i wizualizowane są dane z radarów, kamer oraz innych sensorów. Stacja dowodzenia jest dostępna w wersji stacjonarnej i mobilnej.

icon shape

Poznaj główne funkcjonalności systemu Hawk C2

 • zarządzanie poszczególnymi sensorami oraz całym systemem antydronowym,
 • podpięcie dowolnej liczby sensorów detekcji i neutralizacji,
 • podgląd sytuacji taktycznej na mapach online lub offline,
 • symultaniczne wykrycie nieograniczonej liczby dronów jednocześnie i różnych typów,
 • wczesne wykrycie BSP – nawet przed startem!
 • wykrycie pozycji operatora,
 • automatyczna lub ręczna neutralizacja dronów,
 • automatyczna klasyfikacja typu BSP,
 • odróżnienie BSP od innych obiektów latających,
 • śledzenie toru lotu BSP w czasie rzeczywistym,
 • system zintegrowany z kamerą śledzącą wykryty obiekt i podgląd obrazu z kamery,
 • edycja mapy: wyznaczanie stref chronionych, włączanie poszczególnych stref dozoru,
 • automatyczne wyzwalanie alarmu dźwiękowego przy wykryciu intruza,
 • nieprzerwane działanie 24/7, archiwizacja danych,
 • wgranie mapy poprzez koordynaty GPS.
   

Tworzenie stron www: Data Quest | CMS TYPO3